วง ดนตรีแนว : อิเลคโทรพ๊อพ (Electro-Pop)

เป็นดนตรีในยุคทศวรรณที่ 80 ที่ลดจำนวนนักดนตรีและผู้เล่นดนตรีให้เหลือน้อยที่สุด แต่ใช้ซินธิไซเซอร์ คอ … Read More ›

มิถุนายน 20, 2017