วง ดนตรีแนว : เฮฟวี่ เมตัล (Heavy Metal)

เป็นดนตรีแห่งความรุนแรงจากการตีคอร์ดที่เปิดเสียงกันดังสนั่น เสียงร้องที่แหลมสูงและโหยหวน เสียงกลองแล … Read More ›

มิถุนายน 20, 2017