วง ดนตรีแนว : แจ๊ส (Jazz)

เป็นดนตรืที่มีจุดกำเนินอยู่ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ ซึ่งเดิมเรียกกว่า “ดนตรีแบบแร็กไทม์ (Ragtime)& … Read More ›

มิถุนายน 20, 2017